Zakres działalności

Do zakresu działalności M-GOK należy:

1) upowszechnianie kultury, w tym:

 1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 2. kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 3. promocja i organizacja wolontariatu;
 4. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 5. tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 6. organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych, okolicznościowych;
 7. prowadzenie działalności wystawienniczej;
 8. prowadzenie działalności wydawniczej;
 9. współpraca na rzecz kultury m.in. z instytucjami, stowarzyszeniami, twórcami indywidualnymi;
 10. organizowanie zajęć, warsztatów i pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, w tym:

a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych;                                                 

 

 1. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 2. prowadzenie kronik dokumentujących życie społeczne i gospodarcze mieszkańców gminy oraz gromadzenie zbiorów opisujących ziemię kaliską;
 3. prowadzenie edukacji z zakresu umiejętności korzystania z księgozbioru, jak lekcje biblioteczne, pokazy, ćwiczenia;

wzbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez organizację wystaw, konkursów, spotkań z pisarzami i dziennikarzami, publikacje w mediach;

 1. prowadzenie zbiorów specjalnych dla czytelników niepełnosprawnych;
 2. współpraca z jednostkami oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami zainteresowanymi czytelnictwem i działalnością kulturalną.

3) prowadzenie świetlic wiejskich, w tym:

 1. rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności wiejskiej;
 2. realizacja zadań w dziedzinie edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę;
 3. współpraca z sołectwami, organizacjami lokalnymi, stowarzyszeniami w zakresie ustalania planu pracy oraz współorganizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych;
 4. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folklorystycznego.

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1635

Utworzono dnia: 09.04.2013 11:17

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument zatwierdził:
Tomasz Bukowski - Dyrektor

Historia publikacjiHistoria publikacji:

29.05.2013 01:37, Tomasz Bukowski - Dyrektor:

Edycja zakładki Przedmiot działalności

29.05.2013 01:36, Tomasz Bukowski - Dyrektor:

Edycja zakładki Przedmiot działalności

09.04.2013 11:17, Tomasz Bukowski - Dyrektor:

Utworzenie zakładki Przedmiot działalności