Forma prawna i struktura organizacyjna

 

FORMA PRAWNA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Oznaczenie formy prawnej

Samorządowa instytucja kultury

Nazwa

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliszu Pomorskim

Numer wpisu
do rejestru instytucji kultury

Nr 1 data rejestru 18-05/1992

Adres

ul. Dworcowa 6

78-540 Kalisz Pomorski

 

 

STRUKTURA ETATOWO-ORGANIZACYJNA

 1. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim

 2. Kierownik organizacyjno - techniczny

     III.  Kierownik Biblioteki

     IV.  Amatorska Twórczość Artystyczna

 • Animator kultury 2  ¼   etatu

 • Instruktor witrażu artystycznego  ⅛

    V.  Księgowość

 • Główna Księgowa - 1 etat

 • Referent ds. administracyjno - finansowych - 1 etat

 • Referent administracyjny ds. księgowości i kadr - 1 etat

    VI. Dział Gospodarczy

 • Sprzątaczka  - 2 etaty

 • Robotnik gospodarczy - 1 etat

 • Konserwator - kierowca - 1 etat

 • konserwator 1 etat

    VII. Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim

 • Starszy specjalista ds. edukacji kulturalnej - 1 etat

 • Pracownik obsługi czytelni internetowej i urządzeń kserograficznych - 1 etat

 • Starszy bibliotekarz - 3 etaty

 • Bibliotekarz - 1 etat

   VIII. Świetlice wiejskie

Pracownik świetlicowy - 15 osób w tym: 2 osoby - cały etat, 2 osoby ¾ 11osób - ½ etatu

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1290

Utworzono dnia: 20.01.2020 09:45

Dokument wprowadził:
Małgorzata Dziadek

Dokument zatwierdził:
Małgorzata Dziadek

Historia publikacjiHistoria publikacji:

09.02.2021 14:30, Małgorzata Dziadek:

Edycja zakładki Forma prawna

09.02.2021 14:07, Małgorzata Dziadek:

Edycja zakładki Forma prawna

20.01.2020 09:45, Małgorzata Dziadek:

Utworzenie zakładki Forma prawna