Forma prawna i struktura organizacyjna

 

FORMA PRAWNA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Oznaczenie formy prawnej

Samorządowa instytucja kultury

Nazwa

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliszu Pomorskim

Numer wpisu
do rejestru instytucji kultury

Nr 1 data rejestru 18-05/1992

Adres

ul. Dworcowa 6

78-540 Kalisz Pomorski

 

 

STRUKTURA ETATOWO-ORGANIZACYJNA

 1. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

 2. Z-ca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

     III.  Kierownik Biblioteki

     IV.  Amatorska Twórczość Artystyczna

 • Koordynator ds. świetlic wiejskich - 1 etat

 • Koordynator wolontariatu i gazety lokalnej - 1 etat

 • Muzyk - 1 etat

 • Instruktor ceramiki - 1 etat

 • Instruktor zespołu zainteresowania - plastyk - 1/4 etatu

 • Instruktor zespołu zainteresowania - witraż - 1/4 etatu

    V.  Księgowość

 • Główna Księgowa - 1 etat

 • Referent ds. administracyjno - finansowych, kasjer - 1 etat

 • Referent ds. księgowości i kadr - 1 etat

 • Referent administracyjny - 1 etat

    VI. Dział Gospodarczy

 • Sprzątaczka-praczka - 1 etat

 • Pracownik gospodarczy - 2 etaty

 • Kierowca - konserwator - 1 etat

 • Sprzątaczka - 1/2 etatu

    VII. Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim

 • Starszy specjalista ds. edukacji kulturalnej - 1 etat

 • Pracownik obsługi czytelni internetowej i urządzeń kserograficznych - 1 etat

 • Starszy bibliotekarz - 1 etat

 • Młodszy bibliotekarz - 1 etat

 • Bibliotekarz - 1 etat

 • Pomocnik biblioteczny - 1/2 etatu

 • Bibliotekarz (Filia Pomierzyn) - 1 etat

   VIII. Świetlice wiejskie

Pracownik świetlicowy - 13 osób w tym: 2 osoby - cały etat, 11osób - 1/2 etatu

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1875

Utworzono dnia: 09.04.2013 11:15

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument zatwierdził:
Tomasz Bukowski - Dyrektor

Historia publikacjiHistoria publikacji:

28.08.2013 15:25, Tomasz Bukowski - Dyrektor:

Edycja zakładki Forma prawna

28.08.2013 15:21, Tomasz Bukowski - Dyrektor:

Edycja zakładki Forma prawna

28.08.2013 15:15, Tomasz Bukowski - Dyrektor:

Edycja zakładki Forma prawna

28.05.2013 10:47, Tomasz Bukowski - Dyrektor:

Edycja zakładki Forma prawna

09.04.2013 11:15, Tomasz Bukowski - Dyrektor:

Edycja zakładki Forma prawna

09.04.2013 11:15, Tomasz Bukowski - Dyrektor:

Utworzenie zakładki Forma prawna